Usługi remontowo - budowlane

Dopuszczenie wyrobów do stosowania w obiektach budowlanych.

Czyli ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych


 Dopuszcza do zastosowania w obiekcie budowlanym produkty oznaczone CE,B, wyroby o jednostkowym zastosowaniu oraz regionalne wyroby budowlane.

Oznaczenia
dopuszczenie wyrobu do obrotu na terenie Unii Europejskiej. CE mówi o tym że produkt jest bezpieczny dla użytkownika i dla środowiska nie mówi nam nic na temat jakości jedynie o tym ze produkt jest bezpieczny. Do produktu oznaczonego CE musi być dołączona charakterystyka sporządzona przez producenta .

W Polsce 30% produktów posiada oznaczenie CE


Oznaczenie
(znak budowlany) jest oznaczeniem dopuszczającym produkt do obrotu na terenie RP mówi ze produkt jest zgodny z polskimi nomami.

Jednostkowe zastosowanie
w myśl 10-tego art. ustawy o wyrobach budowlanych dopuszczenie do jednostkowego zastosowanie w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta budynku lub w uzgodnieniu z nim, dla których sprzedawca lub projektant wydał oświadczenie zgodności wyrobu z dokumentacjom i obowiązującymi przepisami.

Regionalny wyrób budowlany
jest to wyrób wytwarzany na danym ternie(województwie) metodom tradycyjnym sprawdzoną w wieloletniej praktyce przeznaczony do lokalnego stosowania. Uznanie produktu za regionalny jest na wniosek producenta wydawany na drodze decyzji administracyjnej przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.


Dyrektywa UE 2112 z 1988r Na temat wyrobów budowlanych. W świetle tej dyrektywy to nie wyrób ma być bezpieczny tyko obiekt budowlany który powstał z tych wyrobów.

więcej  informacji

 

| STRONA GŁÓWNA | O Nas | Linki | Porady | Zakresdziałalności | Kontakt |